15 sierpnia br. przy zachowaniu rygoru sanitarnego odbył się tegoroczny koncert z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej. W widowisku słowno-muzycznym „Mundur na nim szary” wystąpiły m.in. Mielecka Orkiestra Dęta, Chóry Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia”, Chór „Pasjonata” Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej, Grupa Teatralna „Antrakt” i Grupa Teatralno-Kabaretowa „Senior Show”. Inscenizacja odbyła się w parku za biblioteką z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej.