15 sierpnia br. przy zachowaniu rygoru sanitarnego odbył się tegoroczny koncert z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej. W widowisku słowno-muzycznym “Mundur na nim szary” wystąpiły m.in. Mielecka Orkiestra Dęta, Chóry Towarzystwa Śpiewaczego “Melodia”, Chór “Pasjonata” Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej, Grupa Teatralna “Antrakt” i Grupa Teatralno-Kabaretowa “Senior Show”. Inscenizacja odbyła się w parku za biblioteką z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej.