W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną musieliśmy wprowadzić procedury reżimu sanitarnego i zmniejszyć grupy uczestników zajęć do 20 osób przebywających na sali. Do budynku mogą wchodzić jedynie uczestnicy zajęć. Rodzice lub opiekunowie muszą pozostać na zewnątrz Ośrodka. Przed wejściem znajduje się dzwonek. Po naciśnięciu dzwonka proszę poczekać na pracownika który wpuści uczestnika zajęć do GOK-u. Poniżej znajduje się harmonogram zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej.