Samorządowe Centrum Kultury zaprasza mielczan na pierwszą część obchodów 100-lecia BITWY WARSZAWSKIEJ do parku za Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Kusocińskiego na widowisko słowno-muzyczne „Ojczyzna w potrzebie”. Wystąpią m.in. Mielecka Orkiestra Dęta, Chóry Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia”, Chór „Pasjonata” Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej, Grupa Teatralna „Antrakt” i Grupa Teatralno-Kabaretowa „Senior Show”.

Inscenizacja odbędzie się w parku za biblioteką 15 sierpnia, o godz. 19.

SCK przygotowało także propozycje filmowe na kanale YouTube.