Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej.

 1. Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy z dnia 16 maja 2023 r. (Pobierz)
 2. Ogłoszenie o naborze (Pobierz)
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej (Pobierz)
 4. Oświadczenie kandydata (Pobierz)
 5. Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej oraz szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej (Pobierz)
 6. Oświadczenie o bezstronności (Pobierz)
 7. Arkusz wstępnej weryfikacji kandydata (Pobierz)
 8. Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (Pobierz)
 9. Indywidualna karta oceny kandydata (Pobierz)
 10. Kwestionariusz oceny końcowej kandydata (Pobierz)
 11. Lista kandydatów spełniających wymagania do zatrudnienia (Pobierz)
 12. Protokół końcowy z naboru kandydatów (Pobierz)
 13. Wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury (Pobierz)