3 maja obchodziliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą za ojczyznę, którą koncelebrowali: Ks. kanonik Janusz Filarowski, Ks. Damian Dziuba oraz Ks. Marian Hyjek. Po mszy świętej głos zabrali Wójt Gminy Pan Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Bik, przybliżając krótką historię oraz dziękując za udział w obchodach. Po zakończeniu mszy, wszystkie poczty sztandarowe oraz delegacje wraz z mieszkańcami udali się pod Pomnik Grunwaldzki. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, wieńce złożyli: delegacja Władz Samorządowych Gminy, delegacja Rady Gminy, delegacja kierowników jednostek organizacyjnych gminy: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu „Senior – Wigor”, delegacja sołtysów gminy, delegacja Zespołu Szkół w Padwi Narodowej, delegacja Zarządu Gminnego PiS, delegacja Zarządu Gminnego PSL, delegacja Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, delegacja Banku Spółdzielczego w Mielcu, oddział w Padwi Narodowej, delegacja Stowarzyszenia Związku Dużych  Rodzin 3+, delegacja Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie, delegacja Związku Emerytów i Rencistów w Padwi Narodowej i klubu „Senior +”,  delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Padwi Narodowej, delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP z terenu gminy. Na zakończenie wspólnie odśpiewano Rotę. Dziękujemy wszystkim delegacjom, strażakom, samorządowcom, przedstawicielom organizacji środowiskowych, młodzieży, dzieciom oraz mieszkańcom biorącym udział w obchodach za patriotyczną postawę.