11 listopada w naszej gminie świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny o godz.11:00. Po zakończonej mszy zebrani przemaszerowali w krótkim pochodzie pod Pomnik Grunwaldzki gdzie nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego, odczytany został apel poległych, a następnie poszczególne delegacje złożyły symboliczne wiązanki. Wśród składających kwiaty były m.in. delegacja Władz Samorządowych Gminy z Panem Wójtem na czele,  delegacja Rady Gminy którą reprezentował Przewodniczący Rady Gminy oraz radni, delegacja parafii pw. Św. Bartłomieja w Padwi Narodowej, Konwent Sołtysów Gminy Padew Narodowa, delegacja w imieniu Posła na Sejm RP Pana Fryderyka Kapinosa, zarząd Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Była równieżdelegacja Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej,  delegacja Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, delegacja jednostek organizacyjnych podległych Gminie, delegacja Banku Spółdzielczego w Mielcu – oddział w Padwi Narodowej. Na sam koniec kwiaty złożyli delegacja Zarządu Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin 3+, delegacja z Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie, Przedstawiciele Klubu Senior+ oraz delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Padwi Narodowej. Po zakończonej ceremonii składania kwiatów, zanim każdy poszedł świętować, wszyscy zebrani odśpiewali Rotę. Uroczystości zakończył koncert w wykonaniu orkiestry dętej z Mielca pod batutą Macieja Fijałkowskiego przy asyście połączonych chórów „Pasjonata” z Padwi Narodowej oraz „Melodia” z Mielca.