10 listopada w Zadusznikach odbyła się wieczornica patriotyczna poświęcona 104. rocznicy odzyskania niepodległości. Świętowanie miało charakter wyjątkowy ze względu na to, że zostało połączone z uroczystym odsłonięciem popiersia Ignacego Łukasiewicza. Odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Robert Pluta, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, Radny Jan Paterak, Sołtys sołectwa Zaduszniki oraz Proboszcz Parafii Domacyny ks. Władysław Jabłoński. Następnie w remizie w Zadusznikach odbyła się Msza Św., dzieci oraz młodzież zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, a na koniec odbyła się prelekcja pana Dawidziaka, który jest autorem i wykonawcą owego popiersia Ignacego Łukasiewicza. Całość zakończył poczęstunek przygotowany przez KGW z Zadusznik.