15 sierpnia 2021r. odbył się Koncert Mieleckiej Orkiestry Dętej połączony z Przeglądem wieńca dożynkowego w Padwi Narodowej. W związku z sytuacją pandemiczną, tegoroczne święto plonów miało inny charakter niż dotychczas. O godzinie 14.00 odbyła się Msza Święta w Sanktuarium Św. Antoniego w Padwi Narodowej. Mszę Świętą dziękczynną za zebrane plony celebrował proboszcz parafii ks. Janusz Filarowski. Po mszy świętej wszystkie grupy wieńcowe w korowodzie udały się na obiekty szkolne w Padwi Narodowej. Przegląd rozpoczął się od przywitania wszystkich zaproszonych gości przez włodarzy gminy. Następnie nastąpiły przemówienia gospodarzy a także zaproszonych gości. Po wystąpieniach wszystkie grupy wieńcowe otrzymały podziękowania oraz nagrody finansowe. Po części oficjalnej rozpoczął się koncert Mieleckiej Orkiestry Dętej z dwoma Chórami – „Melodia” z Mielca oraz „Pasjonata” z Padwi Narodowej pod dyrygenturą Macieja Fijałkowskiego. Po koncercie wystąpiła Kapela Ludowa „PADWIANIE” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej. W trakcie trwania uroczystości każdy uczestnik mógł pomóc chorej Lence mieszkance naszej gminy, zmagającej się z chorobą nowotworową, wrzucając datek do specjalnej puszki. Wszyscy niezaszczepieni mieli możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w mobilnym punkcie szczepień mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Padwi Narodowej.

Wśród gości byli obecni m.in. Senator RP – Zdzisław Pupa, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jan Tarapata, Poseł na Sejm RP – Fryderyk Kapinos, Poseł na Sejm RP – Krystyna Skowrońska, Radny Powiatu Mieleckiego – Andrzej Chrabąszcz, Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu – Waldemar Barnaś, Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddziału w Padwi Narodowej – Magdalena Burghardt oraz jako gospodarze gminy: Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa, Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy Padew Narodowa, Edward Kołek – Przewodniczący Konwentu Sołtysów.

Na przeglądzie prezentowało się 14 grup wieńcowych z terenu gminy. Wójt Gminy Padew Narodowa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej serdecznie dziękują wszystkim, którzy przygotowali piękne wieńce dożynkowe oraz pomogli w organizacji całej imprezy.