W ubiegłą sobotę na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukaszewicza w Padwi Narodowej miało miejsce Spotkanie Noworoczne dla mieszkańców i pracowników naszej gminy. Na pięknie udekorowanej sali zasiedli radni, pracownicy szkoły i placówek samorządowych, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, nauczyciele, strażacy oraz wszyscy inni zaproszeni goście. Po przywitaniu, część artystyczną uroczystości rozpoczęła Elżbieta Uzar, która zaprezentowała kolędę „Gdy śliczna Panna”.

Tegoroczne spotkanie ubiegało pod kątem uhonorowania zasłużonych mieszkańców naszej gminy tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Padew Narodowa” oraz „Zasłużony dla Gminy Padew Narodowa”. W tym roku tytuł „Honorowego Obywatela” przypadł Pani Annie Wiącek oraz Panu Janowi  Uzarowi, natomiast tytułem „Zasłużonego Obywatela” mogą od dziś posługiwać się Panowie Józef Roguz oraz Marian Rup, w którego imieniu wyróżnienie odebrała małżonka Pani Urszula Rup wraz z synem. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczał Wójt Gminy Pan Robert Pluta wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Januszem Bikiem. Uhonorowanym pamiątkowe upominki wręczył także były Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Andrzej Chrabąszcz oraz, działający w imieniu biura poselskiego Posła na Sejm RP Fryderyka Kapinosa, Pan Antoni Skawiński. Zaraz po wręczeniu upominków oraz pamiątkowych dyplomów zebrani na sali mieli okazję posłuchać utworu „Kolęda dla Nieobecnych” w wykonaniu Emilii Bik.

Następnym punktem sobotniej uroczystości był jubileusz 5-lecia istnienia i działania Koła Gospodyń Wiejskich w Piechotach. Panie i Panowie z Piechót już od pięciu lat działają czynnie oraz biorą udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie naszej gminy. Jak na jubileusz przystało, na sobotnich obchodach nie mogło oczywiście zabraknąć pamiątkowego tortu oraz gromkich toastów. Po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” przyszła pora na przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz naszej gminy Pan Wójt Robert Pluta. Zaraz po nim głos zabierali Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Bik, były Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Andrzej Chrabąszcz, Przewodniczący Konwentu Sołtysów Pan Edward Kołek oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Padwi Pani Magdalena Burghardt. Po zakończeniu części oficjalnej nadeszła pora na wysłuchanie dwóch pięknych utworów, które zakończyły część artystyczną – kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” w wykonaniu Magdaleny Hyjek oraz pastorałki „Do nocy tej” w wykonaniu Leny Małodzińskiej. Po zakończeniu uroczystości nastąpił tradycyjny poczęstunek a parkiet „przejęła” kapela ludowa „Padwianie”, która to bawiła zaproszonych gości aż do późnych godzin wieczornych.

Chcieliśmy w imieniu swoim oraz innych organizatorów jeszcze raz pogratulować uhonorowanym mieszkańcom naszej gminy oraz podziękować wszystkim za przybycie. Dziękujemy naszym młodym perkusistom, którzy swoją grą nadali powagi i rangi tegorocznemu spotkaniu – Amandzie Burghardt, Roksanie Nawrot, Konradowi Krempie oraz Adrianowi Pyzińskiemu wraz z ich opiekunem Panem Pawłem Drzewińskim. Dziękujemy Pani Barbarze Burghardt za zdjęcia, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za gościnę, Panu Darkowi Madejowi za realizację oświetlenia i wszystkim innym, których nie wymieniłem a którzy przyczynili się do organizacji sobotniego spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *