21 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne, na którym spotkali się przedstawiciele wszystkich grup społecznych gminy Padew Narodowa wraz z władzami samorządowymi. Na spotkanie zaproszeni zostali: pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Gminnej Biblioteki Publicznej, Spółdzielni Kółek Rolniczych, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej oraz Przedszkoli „Promyczek” i „Nasze Smyki”, pensjonariusze Dziennego Domu „Senior Wigor”, seniorzy z Klubu „Senior +”, Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, Zarządu Gminnego PSL, radni i sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich, pracownicy Banku Spółdzielczego, księża, Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie naszej gminy. Na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej na uroczystym spotkaniu pojawiło się ok 200 gości. Na spotkaniu nie zabrakło również gości specjalnych spoza terenu naszej gminy: Posła na Sejm RP – Pana Fryderyka Kapinosa, Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego – Pana Andrzeja Chrabąszcza, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – Pana Andrzeja Marczenię, Wójta Gminy Tuszów Narodowy – Pana Andrzeja Głaza, Wójta Gminy Borowa – Pana Stanisława Mieszkowskiego, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu – Pana Stanisława Kagana. Po przywitaniu wszystkich gości, prowadzący oddał głos gospodarzowi gminy – Wójtowi Panu Robertowi Plucie a następnie Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Januszowi Bikowi, którzy w swych wystąpieniach przedstawili osiągniecia gminy w mijającym 2022 r. Był to bardzo owocny rok, bogaty w różnego rodzaju inwestycje, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy. Przemówienia i życzenia wygłosili zaproszeni goście: Pan Fryderyk Kapinos, Pan Andrzej Chrabąszcz, Pan Andrzej Marczenia, Pan Andrzej Głaz, Pan Stanisław Mieszkowski, Ks. Władysław Jabłoński, Ks. Marian Hyjek. Po przemówieniach wystąpiła młodzież szkolna, śpiewając przepiękne polskie kolędy. Wystąpiły: Maja Pańczyk, Oliwia Perc, Emilia Perc, Emilia Bik, Karolina Kopała. Po występie wszyscy wypili symbolicznie lampkę szampana, składając sobie najlepsze życzenia. Podczas uroczystej kolacji można było posłuchać kolęd przy akompaniamencie kapeli ludowej Padwianie pod kierownictwem Janusz Kucharczyka. Serdeczne podziękowania składamy Paniom kucharkom ze Szkoły Podstawowej za przygotowanie smacznych potraw, Paniom sprzątaczkom za pomoc w wydawaniu potraw oraz przygotowaniu stołów, dyrekcji Szkoły Podstawowej za wszelką pomoc oraz młodzieży szkolnej. Organizatorami byli Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej.