Dnia 15 sierpnia 2022r. na terenach sportowych w miejscowości Wojków odbyły się Dożynki Gminy Padew Narodowa. Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony, której przewodniczył ks. Kanonik Janusz Filarowski, proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego w Padwi Narodowej. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Marian Hyjek – rodak pochodzący z tutejszej parafii. Przy okazji tak dużego święta Pan Wójt Robert Pluta, oraz Pan Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, w imieniu całej społeczności gminy złożyli ks. Marianowi życzenia imieninowe, które solenizant przyjął z wielkim entuzjazmem. Pięknie ubrana scena, stojące dookoła okazałe wieńce dożynkowe, malownicza sceneria sołectwa Wojków sprzyjały modlitwie i przeżywaniu tej uroczystości. Po zakończonej mszy rozpoczęły się części oficjalne. Na początek zostali przedstawieni starostowie – Marcin Kaszluga i Justyna Kaszluga, małżeństwo pochodzące z miejscowości Wojków. Następnie starostowie przekazali symbolicznie chleb gospodarzowi naszej gminy, Panu Wójtowi Robertowi Plucie, po czym Pan Wójt wygłosił okoliczną mowę i oficjalnie rozpoczął uroczystszości dożynkowe. Chcąc, aby wszyscy lepiej poznali Wojków i jego bogatą historię, Pani Karolina Suchecka – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wojkowie, bogato przedstawiła rys historyczny sołectwa. W dalszej części przemówił Pan Sołtys Łukasz Cimek, który jako gospodarz miejsca, powitał zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Po powitaniach, przyszedł czas na zabranie głosu przez zaproszonych gości – posłów, przedstawicieli sejmiku województwa podkarpackiego oraz powiatu mieleckiego. W tym roku przekazanie sierpa dożynkowego, miało trochę inny charakter. Z racji, że w roku 2023 na terenie naszej gminy odbędą się dożynki powiatowe, symboliczny sierp został przekazany na ręce przedstawicieli powiatu mieleckiego. Następnie wystąpiła kapela „Padwianie”, która przygrywała zebranym gościom piosenki w stylu ludowym. Podczas całej uroczystości przyszedł również czas na wyczekiwany przez wszystkich przegląd wieńców. Każda z grup zaprezentowała swoje rękodzieło pokazując wieniec oraz opisując jego budowę lub swoją miejscowość wierszem bądź przyśpiewką. Każdy z tych wieńców kosztował ogrom pracy i czasu. Bez względu czy był mały, czy duży, jednakowo Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy, nagradzali ich autorów dyplomem oraz nagrodą pieniężną. Po wspaniałych przeżyciach i nacieszeniu oczu widokiem wspaniałych rzemieślniczych dzieł Pan Wójt Robert Pluta dokonał oficjalnego zakończenia przeglądu wieńca dożynkowego, jednocześnie zapraszając na część artystyczną, życząc wszystkim dobrej zabawy. Wśród atrakcji, jakie towarzyszyły naszemu świętu były między innymi: stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Wojkowa, stoisko promocyjne WKU z Mielca, wystawa specjalistycznego sprzętu rolniczego przygotowana przez p. Mariana Kowalika z Domacyn, zabawy i atrakcje dla dzieci przygotowane przez firmę „Skorpion” z Zarównia. Stoiska gastronomiczne zapewniła firma „BumerangSerwis” z Chorzelowa, natomiast poczęstunek dla gości przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Impresja” z Wojkowa. Gwiazdą wieczoru był zespół „Mr. Góral” z Krosna, który energicznym występem zachęcił gości do zabawy na specjalnie przygotowanej podłodze. Następnie scenę przejął zespół muzyczny „California”, który został z nami grając i bawiąc gości aż do północy.