Dnia 21 lipca 2019r. w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach odbył się Przegląd Folklorystyczny „ Kultury Lasowiackiej”.
W przeglądzie folklorystycznym uczestniczyły: grupy śpiewacze, zespoły pieśni i tańca oraz kapele ludowe. Ze względu na niesprzyjającą pogodę prezentacje kapel i grup śpiewaczych odbyły się w Domu Kultury w Cyganach.
Kapela Ludowa „Padwianie” po raz trzeci uczestniczyła w Przeglądzie „Kultury Lasowiackiej” prezentując repertuar muzyczny ziemi rzeszowskiej.
Wszyscy uczestnicy Przeglądu Folklorystycznego z rąk organizatorów otrzymali podziękowania , upominki oraz zaproszenie na następną edycję w 2020r. Występom kapel i zespołom folklorystycznym towarzyszyły liczne owacje .
Skład Kapeli „PADWIANIE”:
1.Janusz Kucharczyk – akordeon, śpiew
2.Stanisław Kołek – klarnet
3. Józef Jaworek -klarnet
4. Katarzyna Hajduk- skrzypce
5. Dominik Pyziński – skrzypce
6.Jerzy Szulc – kontrabas, śpiew
7.Jan Dryka – bęben marszowy, śpiew.

Kierownik kapeli:
Janusz Kucharczyk