W dniu 10 grudnia 2023 r.   w  sali sportowej  Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej odbyła się już  XXI gminna  impreza  kulturalno-integracyjna dla osób z  niepełnosprawnością  z terenu Gminy Padew Narodowa pt.„ IGRASZKI MIKOŁAJKOWE”. Co roku w imprezie bierze udział ok. 70 osób z niepełnosprawnością  oraz ich opiekunowie jak również władze samorządowe i zaproszeni goście. Impreza ma na celu zintegrowanie osób z niepełnosprawnością  z terenu gminy  ich rodzin oraz umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z władzami Gminy, radnymi i zaproszonymi gośćmi. W tym roku w Igraszkach wzięło udział mnóstwo znanych osobistości z naszej Gminy i okolic jak np. Pani Krystyna Skowrońska – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Maczernia – Z- ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państowej Straży Pożarnej , Pan Piotr Kędzior – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP, Pan Robert Pluta –Wójt Gminy Padew Narodowa wraz z małżonką, Pan Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy Padew Narodowawraz z radnymi Rady Gminy, Pani Małgorzata Brożyna – sekretarz Gminy Padew Narodowa, Pani Joanna Skopińska – Mycek – skarbnik Gminy Padew Narodowa, Pan Edward Kołek – przewodniczący konwentu sołtysów wraz z sołtysami, Pani Anna Uzar – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej wraz z Nauczycielami i pracownikami szkoły, Pani Halina Śpiewak – Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej, Pan Józef Durda – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej wraz z pracownikami, Pani Magdalena Burghardt – dyrektor Banku Spółdzielczego wPadwi Narodowej, Pani Iwona Krępa – Radca prawny gm. Padew, Pani Anna Wiącek – wieloletnia sekretarz gminy Padew Narodowa, Pani Maria Król – wieloletnia kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej czy Pan Waldemar Szyszka – wieloletni dyrektor szkoły podstawowej w Padwi Narodowej

                Uroczystość rozpoczęła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej Pani  Ewa Pańczyk, która przywitała wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrał  Wójt gminy Pan  Robert Pluta,  Przewodniczący Rady Gminy Pan  Janusz Bik oraz Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Skowrońska. Następnie, jak co roku, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w przygotowanym przez Gminny Ośrodek Kultury programie artystycznym. W tym roku uczestnicy Igraszek mieli okazję zobaczyć m.in. pokaz iluzjonisty. Magik Markus, wraz ze swoją uroczą asystentką Arashi, wprowadzili uczestników w niesamowity i zaskakujący świat magii. Dzięki zaangażowaniu wielu osób z publiki  w różne sztuczki i pokazy, występ Magika Markusa trzymał wszystkich w napięciu przez cały czas. Nie zabrakło również wesołej zabawy z klaunem  Maurycym oraz z ciotką Klotką, którzy zawsze wywołują uśmiech na twarzach wszystkich obecnych  na imprezie. Było również spotkanie ze św. Mikołajem, który wręczył prezenty wszystkim uczestnikom Igraszek. Po programie artystycznym i poczęstunku, uczestnicy jak co roku  bawili się przy skocznych dźwiękach  kapeli PADWIANIE, która grała między innymi znane i lubiane piosenki biesiadne.  Trudno też nie wspomnieć  o  nauczycielach, pracownikach szkoły, uczniach szkoły, wolontariuszach pracownikach OPS, pracownikach Publicznej Biblioteki i pracownikach ZWiUK ,  którym należą się serdeczne podziękowania za swój wolny czas i pomoc w organizacji całego wydarzenia. Głównym organizatorem imprezy w tym roku był Ośrodek Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Szkołą Podstawową w Padwi Narodowej. W ramach wolontariatu organizatorów wspomagała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej.

                 Co roku zaproszeni goście są sponsorami owoców, słodyczy czy drobnych upominków dla uczestników imprezy. W tym roku głównym sponsorem wydarzenia była Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Padwi Narodowej a wśród pozostałych sponsorów znaleźli się m.in. : Pan Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa , Pan Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi gminy ,Pan Dawid Uzar – Radny Gminy, Koło Gospodyń Wiejskich w Padwi Narodowej, Firma „Zielona Budka”, Bank Spółdzielczy w Mielcu oddział w Padwi Narodowej, Poseł na Sejm RP Pani  Krystyna Skowrońska oraz osoby  które od lat wspierają tę uroczystość i chcą zachować anonimowość .

Atmosfera na „ Igraszkach Mikołajkowych”  była ciepła  i serdeczna. Uczestnicy podkreślają, że cieszą się nie tylko z obecności innych osób z niepełnosprawnościami, ale ważna jest dla nich także możliwość wymiany doświadczeń, kontaktów, uściśnięcia ręki, porozmawiania lub choćby tylko zobaczenia tak ważnych osobistości jak posłanki na Sejm RP Pani Krystyny Skowrońskiej,wójta gminy Padew Narodowa czy też zobaczenia  pokazu  iluzjonisty. Jak co roku,  impreza cieszy się  aprobatą i uznaniem  zarówno uczestników jak i organizatorów. Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w organizację  tegorocznych Mikołajek, zarówno tym wymienionym wcześniej jak i tym pragnącym zachować anonimowość. To dzięki Waszej pomocy i poświęceniu, na twarzach mieszkańców  naszej Gminy  w ubiegłą sobotę mógł pojawić się uśmiech. Jak mawiał Jan Paweł II – „Bogatym nie jest ten, co posiada, lecz ten co daje.”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *