W związku z zaplanowanym przez firmę zewnętrzną spotkaniem z Mieszkańcami w dniu 8.12.2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej dotyczącym Programu „CZYSTE POWIETRZE” informujemy, że Gmina Padew Narodowa ani Gminny Ośrodek Kultury nie są organizatorami tego spotkania, jak również nie odpowiadają za przekazywane przez firmę informacje ani uzgodnienia poczynione z Mieszkańcami.

Jednocześnie podkreślamy, że w Urzędzie Gminy w Padwi Narodowej
funkcjonuje Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „CZYSTE POWIETRZE”, gdzie każdy Mieszkaniec może bezpłatnie uzyskać wszelkie informacje oraz pomoc w pozyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych.

Pracownik Urzędu Gminy udziela wsparcia w całym procesie dofinansowania, począwszy od przygotowania wniosku do końcowego jego rozliczenia. Dodatkowo informuje się, że firmy lokalne działające na terenie Gminy Padew Narodowa również realizują Program „CZYSTE POWIETRZE”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *