Dnia 15 sierpnia 2023 r. na terenach sportowych w miejscowości Piechoty odbyły się Dożynki Gminy Padew Narodowa. Na ziemiach polskich święto to obchodzono już w XVI wieku jako podziękowanie za udane zbiory. W dawnej Polsce zwano je również Wieńcowem (od najważniejszego ich symbolu wieńca ze zbóż i kwiatów) lub Okrężnem (od starodawnego obyczaju jesiennego obchodzenia, lub objeżdżania, czyli okrążania pól po sprzęcie zboża). W tamtych czasach obchody dożynkowe rozpoczynały się bowiem wiciem wieńca, z tych właśnie pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości umieszczano w nich także żywe (a z czasem sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, bo miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski.

Wieniec dożynkowy nazywany bywał plonem (bo uosabiał wszystkie zebrane plony i urodzaj). Niosła go na głowie lub wyciągniętych rękach najlepsza żniwiarka, czasami z pomocą parobków i innych żeńców. Za nią postępował orszak odświętnie ubranych żniwiarzy, niosących na ramionach przybrane kwiatami, wyczyszczone kosy i sierpy. Wieniec niesiono do kościoła, do poświęcenia; następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie, udawano się do dworu lub do domu właściciela pola, gospodarza dożynek. Pieśni śpiewane przez idących z wieńcem żniwiarzy mówiły o ich trudzie i o plonie, wyrażały także troskę o przyszłe urodzaje i życzenia przyszłych dobrych plonów oraz nadzieję na zasłużony poczęstunek i zabawę. Gospodarz dożynek – którym najczęściej bywał dziedzic, z szacunkiem przyjmował wieniec od przodownicy, osobiście wnosił go do domu i ustawiał na stole, po czym prosił przodownice do tańca. Następnie prowadził wszystkich do stołów, ustawionych na dziedzińcu lub w stodole i częstował ich dobrym jedzeniem i napitkiem. Po uczcie rozpoczynały się tańce, trwające nieraz do późnych godzin nocnych. Wieniec dożynkowy przechowywano w stodole, aż do następnego roku, do nowego siewu, a wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym. Tradycja święta przechodziła niejedną metamorfozę na przestrzeni wieków, ale zawsze był to przede wszystkim czas poświęcony trudowi rolników oraz podzięce za udane plony.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony w Kościele NMP Królowej Polski w Zachwiejowie, której przewodniczył ks. proboszcz Leszek Wiech. Po zakończonej mszy rozpoczęły się części oficjalne. Na początek zostali przedstawieni starostowie – Teresa oraz Piotr Golbowie, małżeństwo pochodzące z miejscowości Piechoty. Następnie starostowie przekazali symboliczny bochen chleba gospodarzowi naszej gminy, Panu Wójtowi Robertowi Plucie, który wygłosił okolicznościową mowę i oficjalnie rozpoczął uroczystszości dożynkowe. Pan Wójt zwrócił uwagę na inwestycje, które zmieniły oblicze sołectwa Piechoty, ale również odniósł się  do żniw, które ze względu na aurę jeszcze trwają. Natomiast istotne jest podejmowanie działań, o których słyszymy, które poprzez dopłaty m.in. do zbóż pozwolą utrzymać opłacalność produkcji w Polsce – co jest fundamentalne dla Państwa. Tradycja dożynek jest utrzymana i należy podziękować wszystkim, którzy mają w tym swój udział.

W dalszej części przemówił Pan Sołtys Edward Kołek, który jako gospodarz miejsca, powitał zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Po powitaniach przyszedł czas na zabranie głosu przez zaproszonych gości – posłów, przedstawicieli sejmiku województwa podkarpackiego oraz powiatu mieleckiego. Następnie wystąpiła lokalna kapela „Padwianie”, która przygrywała zebranym gościom piosenki w stylu ludowym. Podczas całej uroczystości przyszedł również czas na wyczekiwany przez wszystkich przegląd wieńców. Każda z grup zaprezentowała swoje rękodzieło pokazując wieniec oraz opisując jego budowę lub swoją miejscowość krótkim wierszem bądź przyśpiewką. Każdy z tych wieńców kosztował ogrom pracy i czasu, a swoją okazałością zdobył swoim twórcom gromkie brawa ze strony publiczności. Dodatkowo każdy z wieńców został nagrodzony dyplomem oraz nagrodą pieniężną. Po wspaniałych przeżyciach i nacieszeniu oczu widokiem wspaniałych rzemieślniczych dzieł, Pan Wójt Robert Pluta dokonał oficjalnego zakończenia przeglądu wieńca dożynkowego oraz życząc dobrej zabawy zaprosił wszystkich na część artystyczną. Wśród atrakcji jakie towarzyszyły naszemu świętu były między innymi: stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Piechót, stoisko promocyjne PWSZ z Tarnobrzegu, stoisko dla dzieci gdzie pociechy mogły udekorować twarze pięknymi wzorami oraz zabawy i atrakcje dla dzieci przygotowane przez firmę „Skorpion” z Zarównia. 

Poczęstunek, który był prawdziwą ucztą dla podniebienia przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Piechotach, zaś dania gorące serwowała firma cateringowa „Bagatella” z Trześni. O piękny wystrój dożynkowy i oprawę uroczystości cieszącą oczy zadbali Mieszkańcy Piechót  na czele z sołtysem, radnym Rady Gminy, radą sołecką  i Kołem Gospodyń Wiejskich w Piechotach.

Gwiazdą wieczoru był zespół „Pozytywnie albo wcale” z Zamościa, który to energicznym występem zachęcił gości do zabawy na specjalnie przygotowanej podłodze. Następnie scenę przejął zespół muzyczny „California”, który został z nami grając i bawiąc gości aż do północy.