Otwarcie Centrum im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej

Z przyjemnością informujemy, że 29.03.2023r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej. Budynek dawnej wikarówki, tzw. Dom sióstr zakonnych został gruntownie odnowiony, aby mógł służyć padewskiej społeczności jako miejsce promujące Gminę.

Ceremonia otwarcia rozpoczęła się od przywitania wszystkich zebranych gości przez konferansjera Tomasza Łępę, wśród których znaleźli się:

 • Wiceminister Sprawiedliwości – Marcin Warchoł
 • Posłanka na Sejm RP – Krystyna Skowrońska
 • Poseł na Sejm RP – Fryderyk Kapinos
 • Wicewojewoda Podkarpacki- Jolanta Sawicka
 • Starosta Powiatu Mieleckiego – Stanisław Lonczak
 • Radny Powiatu – Kacper Głaz
 • Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Bik
 • Sekretarz Gminy – Małgorzata Brożyna
 • Skarbnik Gminy – Joanna Skopińska – Mycek
 • Przewodniczący Konwentu Sołtysów- Edward Kołek
 • Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA  – Waldemar Barnaś
 • Proboszcz Ks. Janusz Filarowski
 • Samorządowcy – Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci
 • Przedstawiciele służb mundurowych
 • Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu – dr Jerzy Skrzypczak
 • Społeczność Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej wraz z Dyrektorem placówki Anną Uzar
 • Przedstawiciele Banku Spółdzielczego
 • Mieszkańcy Gminy Padew Narodowa

Następnie, przyszedł czas na odsłonięcie i poświęcenie repliki tablicy osadzonej na kamieniu przywiezionym ze Śląska przez firmę Pana Tomasza Kaszuby. Oryginał znajduje się w Zadusznikach na budynku dawnej szkoły i został on ufundowany z okazji 10-tej rocznicy odzyskania Niepodległości w 1928r. Autorem repliki jest artysta-plastyk i konserwator zabytków – Pan Radomir Dawidziak. Monument kształtem i formą nawiązuje do kamienia, na którym w ubiegłym roku umieszczona została tablica upamiętniająca 200-rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza. Wydarzenie to zapoczątkowało obchody roku Ignacego Łukasiewicza, ustanowionego uchwałą Rady Gminy oraz ustawą Sejmu RP.

Został odczytany tekst tablicy przywracającej pamięć o twórcy przemysłu naftowego.

Treść tablicy :

„Pamięci!

 Ignacego Łukasiewicza

 urodz r 1822 w Zadusznikach

Genialnego odkrywcy nafty

I twórcy przemysłu naftowego

Tablicę tą poświęca

Społeczeństwo powiatu

Mieleckiego

Wrzesień 1928 r.

Odsłonięcia dokonali: Starosta Powiatu Mieleckiego – Stanisław Lonczak, Przewodniczący Rady Gminy –Janusz Bik, Sekretarz Gminy Małgorzata Brożyna oraz Skarbnik Joanna Mycek. Monument poświęcił proboszcz ks. Janusz Filarowski.

Pod tablicą zostały złożone wiązanki przez:

 • Wiceminister Sprawiedliwości – Marcin Warchoł
 • Poseł na Sejm RP – Krystyna Skowrońska
 • Poseł na Sejm RP – Fryderyk Kapinos
 • Wicewojewoda Podkarpacki- Jolanta Sawicka oraz Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP –  st. bryg. Andrzej Marczenia
 • Starosta Powiatu Mieleckiego – Stanisław Lonczak
 • Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik wraz z Sekretarz i Skarbnik Gminy
 • Przewodniczący Konwentu Sołtysów- Edward Kołek
 • Delegacje Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Padew Narodowa: Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Senior Wigor oraz Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
 • Delegacja Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza
 • Delegacja Banku Spółdzielczego

W krótkim wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik przywitał zaproszonych gości oraz przybliżył historię powstania Centrum im. Ignacego Łukasiewicza, opowiedział o pracy jaka została wykonanaoraz o planach na przyszłość. Do przemówień zaproszeni zostali także goście.

Do przecięcia wstęgi Uroczystego otwarciu Centrum Ignacego Łukasiewicza zostali zaproszeni:

 • Wiceminister Sprawiedliwości – Marcin Warchoł
 • Poseł na Sejm RP – Krystyna Skowrońska
 • Poseł na Sejm RP – Fryderyk Kapinos
 • Wicewojewoda Podkarpacki – Jolanta Sawicka
 • Starosta Powiatu Mieleckiego – Stanisław Lonczak
 • Dyrektor Oddziału ARP – Waldemar Barnaś
 • Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Bik
 • Sekretarz Gminy – Małgorzata Brożyna
 • Skarbnik Gminy – Joanna Skopińska – Mycek
 • Przewodniczący Konwentu Sołtysów- Edward Kołek

Następnie nadszedł czas by uczestnicy uroczystości mogli zwiedzić wnętrze Centrum. Odwiedziny umilił występ Kwartetu Smyczkowego z Dębicy. Po zakończeniu zwiedzania goście zostali zaproszeni na drugą części uroczystości, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem zaproszonych gości oraz przemówieniem Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Bik i Sekretarz Gminy Małgorzaty Brożyny. Później głos zabrali prelegenci: Jerzy Skrzypczak oraz Radomir Dawidziak. Konferencja była przeplatana występami trio muzycznego KAMA BAND.

Koło Gospodyń Wiejskich w Padwi Narodowej przygotowało pyszny poczęstunek dla uczestników konferencji, który serwowany był przez Członkinie ubrane w charakterystyczne, kolorowe stroje.

Centrum im. Ignacego Łukasiewicza zostało otwarte ze środków finansowych pozyskanych przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach programu grantowego z okazji roku Ignacego Łukasiewicza „Rozgrzewamy Polskie Serca” organizowanego przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza oraz środków budżetu gminy.

Patronem wydarzenia była Agencja Rozwoju Przemysłu.

Otwarcie Centrum im. Ignacego Łukasiewicza to ważne wydarzenie dla całej społeczności. Jesteśmy przekonani, że będzie ono stanowiło ważne miejsce rozwoju życia kulturalnego Gminy Padew Narodowa.