18 marca 2023r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet na Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej. Było ono okazją do złożenia życzeń i podziękowań na ręce najbardziej aktywnych mieszkanek naszej gminy. Spotkanie poprowadzili Pan Robert Pluta- Wójt Gminy oraz Pan Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy. Obecni byli także: Pan Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP, Pan Łukasz Kapinos – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Pan Sławomir Majka- Wiceprzewodniczący rady GminyPani Małgorzata Brożyna – Sekretarz Gminy,  Pani Joanna Skopińska – Mycek – Skarbnik Gminy, Pan Edward Kołek – Przewodniczący Konwentu Sołtysów,  Pani Ewa Pańczyk – Kierownik OPS, Pani Magdalena Burghardt – Dyrektor Banku Spółdzielczego, Pani Edyta Pazdan – Skórska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Aleksandra Cimek – Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.  Nie zabrakło podziękowań za pracę dla kobiet na rzecz rozwoju Gminy, poświęcenie i zaangażowanie w takie imprezy jak: Dożynki Gminne czy Gminne Święto Ziemniaka.  Piękne róże, lampka szampana i słodkości były miłym załącznikiem do serdecznych słów skierowanych do kobiet przez Pana Wójta i Pana Przewodniczącego. Dużą dawkę dobrej zabawy zagwarantowała grupa kabaretowo-teatralna Studio Żarcik podczas koncertu pt. „Cantina Chopina czyli kulturka… C2H6OH”. Na scenie nie zabrakło skeczów, żartów czy piosenek. Aktorzy na scenie, świetnie wcielili się w swoje role. Cała publika bawiła się świetnie. Nie zabrakło gromkich braw dla aktorów. W przedstawieniu, przygotowanym pod reżyserskim okiem Edyty Pazdan-Skórskiej udział wzięli: Barbara Barszcz, Magdalena Burghardt, Aleksandra Mazur, Agata Naprawa, Dorota Zygiel, Piotr Kędzior, Jacek Krępa, Tadeusz Uzar, Sławomir Majka, Hubert Sauermann, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Trojanowski.