18 stycznia 2023r. w sołectwie Zaduszniki odbył się Dzień Sołtysa. Na spotkanie, gdzie gospodarzem był sołtys sołectwa Jan Klocek zaproszono władze samorządowe: Wójta Gminy – Pana Roberta Plutę, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Pana Sławomira Majkę, Sekretarz Gminy – Panią Małgorzatę Brożynę, Skarbnika Gminy – Panią Joannę Skopińską – Mycek, wszystkich sołtysów, radnych z terenu gminy, kierowników i dyrektorów poszczególnych jednostek.Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Marcin Warchoł – Wiceminister Sprawiedliwości, Zdzisław Pupa – Senator RP, Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP, Krystyna Skowrońska- Poseł na Sejm RP, Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego, Andrzej Chrabąszcz – Radny Powiatu Mieleckiego, Zbigniew Tymuła – Radny Powiatu Mieleckiego, Stanisław Kagan – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mielcu, Tomasz Grazda – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu.Podczas spotkania Wójt Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Konwentu Sołtysów złożyli sołtysom życzenia oraz wręczyli list gratulacyjny oraz statuetkę „Sołtys Roku”, która przypadła w tym roku sołtysowi Zadusznik – Janowi Klockowi. Listy gratulacyjne zostały także wręczone byłym sołtysom Zadusznik.Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, podczas której wymieniono się spostrzeżeniami i doświadczeniami w codziennej pracy na rzecz miejscowych społeczności. Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich w Zadusznikach zadbały o pyszny poczęstunek, zaś oprawę muzyczną zapewnił zespół Labirynt.