11 listopada br. świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to dla Polaków szczególna data. Tego dnia w 1918 r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapy świata. Oficjalne świętowanie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, koncelebrowaną przez proboszcza ks. Janusza Filarowskiego oraz ks. Sylwestra Krużla w Kościele parafialnym w Padwi Narodowej o godz. 11.00. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminnych, organizacji i instytucji działających na terenie gminy, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy. Po zakończonej liturgii głos zabrali Wójt Gminy Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik. Następnie wszyscy wierni, w asyście pocztów sztandarowych przeszli pod Pomnik Grunwaldzki, gdzie został odśpiewany hymn Polski, Rota oraz zostały złożone wiązanki kwiatów. Złożyły je delegacje: delegacja Władz Samorządowych Gminy, delegacja księży – wikarego parafii ks. Damiana Dziuba oraz ks. Sylwestra Krużel, delegacja Zarządu Gminnego PiS, delegacja Zarządu Gminnego PSL, delegacja Banku Spółdzielczego w Padwi Narodowej, delegacja Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej, delegacja Zarządu Gminnego ZOSP RP, delegacja Stowarzyszenia Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej która złożyła biało – czerwone znicze, delegacja jednostek organizacyjnych gminy: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej, delegacja Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR” w Przykopie, delegacja Klubu Senior + w Padwi Narodowej, delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Padwi Narodowej, delegacja Koalicji Obywatelskiej. Kolejną częścią obchodów Święta Niepodległości był koncert patriotyczny: „O tej, co nie zgineła” połączonych chórów mieszanych: Chóru „Melodia” z Mielca oraz chóru „Pasjonata” z Padwi Narodowej w towarzystwie Mieleckiej Orkiestry Dętej pod dyrygenturą Macieja Fijałkowskiego, który odbył się w Kościele parafialnym w Padwi Narodowej. Podczas mszy oraz koncertu można było oglądać wystawę starej fotografii – Parafii w Padwi Narodowej oraz Pomnika Grunwaldzkiego, przygotowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Padwi Narodowej w ramach projektu „Uniwersytet Ignacego Łukasiewicza”.