Obchody 230-tej rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja były obchodzone w tym roku bardzo skromnie z uwagi na pandemię koronawirusa i związanych z nią obostrzeń w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy. O godzinie 11-tej została odprawiona msza święta za ojczyznę, koncelebrowana przez proboszcza ks. Janusza Filarowskiego, ks. Kazimierza Krużla i ks. Damiana Dziubę. Po zakończeniu mszy świętej w swoich przemówieniach Wójt Gminy – Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Bik, podziękowali wszystkim uczestniczącym w liturgii oraz podkreślili jak ważna dla Polaków jest historia oraz potrzeba obchodzenia tego święta. Tegoroczne uroczystości odbyły się bez przemarszu pocztów sztandarowych a także zmniejszono do minimum liczbę delegacji składających biało-czerwone wiązanki przed Pomnikiem Grunwaldzkim. Wiązanki złożyli: delegacja Władz Samorządowych Gminy, delegacja Szkoły Podstawowej w Padwi Narodowej, delegacja Radnych Gminy, delegacja Sołtysów, delegacja księży koncelebrujących mszę świętą, delegacja Banku Spółdzielczego w Padwi Narodowej. Na zakończenie wspólnie odśpiewano hymn państwowy.