Po przerwie spowodowanej pandemią, Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej wznawia zajęcia w ograniczonej liczbie uczestników pod ścisłym rygorem sanitarnym.

  1. Warsztat Wokalny „Nowe brzmienie” – zajęcia indywidualne prowadzone będą w każdą środę od godziny 15-tej – inst. Wioletta Jasińska
  2. Taniec Nowoczesny – grupy do 12 osób – zajęcia prowadzone będą w każdy poniedziałek od godziny 13;30 – inst. Katarzyna Serafin
  3. Taniec Towarzyski – grupy do 12 osób – zajęcia prowadzone będą w każdy wtorek od godziny 12-tej – inst. Mariusz Sosiński
  4. Nauka gry na instrumentach muzycznych /gitara, keyboard/ – zajęcia indywidualne prowadzone będą w każdy czwartek od godziny 17-tej – inst. Marek Fijałkowski
  5. Chór „Pasjonata” – zajęcia w ograniczonej liczbie chórzystów do 12 osób prowadzone będą w każdy poniedziałek od godziny 17-tej – inst. Maciej Fijałkowski
  6. Studio „Żarcik” – zajęcia w grupach do 12 osób prowadzone będą w każdy czwartek od godz. 18-tej – inst. Edyta Skórska-Pazdan
  7. Kapela Ludowa „Padwianie” – zajęcia w każdy czwartek od godziny 15-tej – inst. Janusz Kucharczyk

UWAGA !!!

Każdy uczestnik zajęć poniżej osiemnastego roku życia musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna. Uczestnicy  muszą być zdrowi – jakiekolwiek podejrzenie o chorobę lub podwyższona temperatura ciała automatycznie wyklucza taką osobę z zajęć. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą  bezwzględnie stosować się do rygorów sanitarnych. Przed wejściem do sali ćwiczeń – obowiązkowo zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego miejscu. Używać maseczki ochronnej.  Zachować odpowiedni odstęp  –  min. – 2m od drugiego uczestnika  /wyjątek – zajęcia tańca towarzyskiego/. W sali widowiskowej nie może przebywać więcej niż 12 osób + prowadzący. Instruktor prowadzący ma prawo usunąć każdą osobę z zajęć, która nie przestrzega zasad sanitarnych.