7 marca 2020r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej odbyły się oficjalne obchody Dnia Kobiet. Tak, jak co roku, były okazją do złożenia życzeń i podziękowań na ręce najbardziej aktywnych mieszkanek naszej gminy. Spotkanie poprowadzili Pan Robert Pluta – Wójt Gminy oraz Pan Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy. Obecni byli także: Pan Kacper Głaz – Radny Powiatu Mieleckiego, Pan Sławomir Majka- Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pani Joanna Skopińska – Mycek – Skarbnik Gminy, Pani Anna Wiącek, Pan Edward Kołek – Przewodniczący Konwentu Sołtysów, Pani Józefa Burghardt – Dyrektor Banku Spółdzielczego, Pani Ewa Pańczyk – Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, Pani Anna Uzar – Dyrektor Szkoły Podstawowej, Pani Dorota Gruszecka – Główna Księgowa. Nie zabrakło podziękowań za pracę zaproszonych Pań na rzecz rozwoju Gminy, poświęcenie i zaangażowanie w takie imprezy jak: Dożynki Gminne i Gminne Święto Ziemniaka.  Tradycyjne goździki, lampka szampana i tort były miłym załącznikiem do serdecznych słów skierowanych do kobiet przez Pana Wójta i Pana Przewodniczącego.

Przed zaproszonymi Paniami wystąpiła grupa kabaretowo – teatralna „Senior Show” działająca przy Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w komedii obyczajowej pt.”Zaręczyny” w reżyserii Pani Magdalena Betleji, pod kierownictwem Pani Marii Sowińskiej.