Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Tymi słowami poety ks. Jana Twardowskiego prowadzący pan Mariusz Matuszkiewicz rozpoczął już czwarte spotkanie gdzie przy wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele wszystkich grup społecznych gminy Padew Narodowa z władzami samorządowymi gminy. Na spotkanie wigilijne zaproszeni zostali: pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Gminnej Biblioteki Publicznej, Spółdzielni Kółek Rolniczych, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej oraz Przedszkoli „Promyczek” i „Nasze Smyki”, pensjonariusze Dziennego Domu „Senior Wigor”, seniorzy z Klubu „Senior +”, przedstawiciele stowarzyszeń: RGPN, Padewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw, LUKS, Dużych Rodzin 3+, Kół Gospodyń, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, Zarządu Gminnego PSL, radni i sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich, pracownicy Banku Spółdzielczego, lekarze, stomatolodzy, księża oraz osoby samotne z terenu gminy. W sumie zaproszeń z potwierdzeniem przybycia wysłano do ponad 500 osób. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej na uroczystej wigilii pojawiło się ok 250 gości, czyli 50 % skorzystało z zaproszenia. W wigilijny nastrój swym występem wprowadziła wszystkich zebranych młodzież szkolna w osobach: Oliwia Pluta, Klara Skórska, Julia Kilian, Lena Małodzińska, Oliwia Perc i Maja Pańczyk. Następnie prowadzący oddał głos gospodarzowi gminy – Wójtowi Robertowi Plucie, który w swym wystąpieniu przedstawił osiągniecia gminy w mijającym 2019 roku a był to bardzo dobry i bardzo udany rok. Gmina zajęła szóste miejsce wśród najlepiej rozwijających się samorządów województwa podkarpackiego. Jednym słowem gmina rozwija się w bardzo dobrym tempie a jakość życia mieszkańców stale się podnosi co przekłada się na jej atrakcyjność a to z kolei na wzrost wydawanych pozwoleń dla nowobudowanych domów mieszkalnych. Następnie życzenia składali: Pan Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy w Padwi Narodowej, Pan Edward Kołek – Przewodniczący Konwentu Sołtysów, Dyrektor biura posła na Sejm Pana Fryderyka Kapinosa, Pan Jan Tarapata – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Mieleckiego – Pan Stanisław Lonczak, Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego – Pan Andrzej Chrabąszcz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – Pan Andrzej Marczenia oraz Radny Rady Powiatu – Pan Kacper Głaz. Po okolicznościowych przemówieniach ks. proboszcz Janusz Filarowski poprowadził modlitwę wigilijną, po której wszyscy zgromadzeni połamali się wigilijnym opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia. Po życzeniach wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, na którym królowały tradycyjne wigilijne potrawy. Nie zbrakło barszczu z ziemniakami, kapusty z grochem, pierogów z kapustą i serem, ryby, ciast świątecznych oraz kompotu z suszu. Po obfitej kolacji wspólnie śpiewano kolędy przy akompaniamencie kapeli ludowej Padwianie pod kierownictwem Janusz Kucharczyka. Spotkanie niezwykle udane i jak podkreślił wójt gminy będzie kontynuowane w przyszłości. Serdeczne podziękowania paniom kucharkom ze Szkoły Podstawowej za przygotowanie smacznych potraw wigilijnych, paniom sprzątaczkom za pomoc w wydawaniu potraw oraz przygotowaniu stołów wigilijnych, dyrekcji Szkoły Podstawowej za wszelką pomoc oraz młodzieży szkolnej za pomoc techniczną. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nam pomagali a nie wymieniliśmy ich z nazwiska. Szczególnie dziękujemy tym, którzy byli z nami i wspólnie spędzili ten wyjątkowy wieczór wigilijny. Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury wraz ze Szkołą Podstawową w Padwi Narodowej. Impreza dofinansowana ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.