Padewskie obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zjednoczyły we wspólnym świętowaniu mieszkańców Gminy Padew Narodowa. Oficjalne świętowanie tego niezwykłego wydarzenia rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym w Padwi Narodowej o godz. 11.00. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminnych, organizacji i instytucji działających na terenie gminy, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Padwi. Nabożeństwo koncelebrowali ks. kanonik Janusz Filarowski i ks. Marian Hyjek. Homilię wygłosił Proboszcz ks. kanonik Janusz Filarowski. Po zakończonej liturgii głos zabrał Wójt Gminy Robert Pluta, który w swoim wystąpieniu nawiązał do wydarzeń historycznych, a także odniósł się do wydarzeń dnia dzisiejszego. Następnie wszyscy wierni, w asyście pocztów sztandarowych przeszli pod Pomnik Grunwaldzki, pod którym odczytany został Apel Poległych oraz złożono wiązanki kwiatów. Przedstawiciele MDP złożyli pod Pomnikiem ogień przywieziony z miejscowości Kostiuchnówka na Ukrainie, gdzie co roku, na początku listopada, na Polskim Cmentarzu Wojennym odpalany jest Ogień Niepodległości. Wiązanki kwiatów złożyli: delegacja Władz Samorządowych Gminy, przedstawicielki jednostki organizacyjnej Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Przykopie, delegacja Zarządu Gminnego ZOSP RP, Proboszcz parafii w Padwi Narodowej i Ks. Marian Hyjek, przedstawiciele Klubu Senior + i Związku Emerytów i Rencistów w Padwi Narodowej, delegacja Zarządu Gminnego PiS, delegacja Zarządu Gminnego PSL, delegacja Zespołu Szkół w Padwi Narodowej, delegacja Stowarzyszenia Związku Dużych Rodzin 3+, delegacja Stowarzyszenia Rozwój Gminy Padew Narodowa oraz Przedszkola „Promyczek”, delegacja LUKS „Grunwald” i delegacja jednostek organizacyjnych gminy: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie wspólnie odśpiewano Rotę. W wieczór niepodległościowy odbył się wspaniały koncert patriotyczny w wykonaniu Chóru mieszanego „Pasjonata” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej, Chóru „Melodia” z Towarzystwa Śpiewaczego z Mielca w towarzystwie Mieleckiej Orkiestry Dętej z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu pod dyrekcją Macieja Fijałkowskiego. Solistami byli; Natalia Ciecierska, Maria Miś oraz Zbigniew Soja. Wiersze recytował Szymon Weryński. Całość prowadził Tomasz Pawęzka. Koncert pod nazwą „Warszawskie dzieci” zgromadził rekordową liczbę widzów, jednocząc ich we wspólnym świętowaniu 101-lecia odzyskania Niepodległości. Była to piękna lekcja patriotyzmu.