29 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej odbył się II etap konkursu plastycznego pt. „Inspiracje są wśród nas – VI edycja”. Na pierwszy etap wpłynęło ponad 121 prac artystycznych z powiatu mieleckiego. Jury wybrało 30 z nich a autorów zaprosiło do GOK-u w Padwi Narodowej do drugiego etapu. Uczestnicy II etapu wzięli udział w warsztatach plastycznych podczas których wykonali kompozycje plastyczną pt. „ Martwa natura”. Każdy z uczestników biorący udział wybrał sam technikę wykonania pracy. Zwycięzcy tego etapu pojadą na dwudniowy plener malarski do Mymonia. Konkurs plastyczny skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII i III oddziałów gimnazjalnych z terenu Powiatu Mieleckiego. Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży ze środowisk lokalnych do wyrażenia wizji własnego, nowego świata, odkrywanie młodych talentów malarskich (plastycznych) wśród młodzieży ze środowisk wiejskich i miejsko-wiejskich oraz wspieranie ich rozwoju artystycznego. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Padwi Narodowej. Konkurs jest finansowany ze środków Powiatu Mieleckiego przy wsparciu Gminy Padew Narodowa i stowarzyszenia.

 Podczas podsumowanie konkursu Wójt gminy p. Robert Pluta podziękował za zaangażowanie młodzieży, nauczycielom i organizatorom za rozwijanie wśród młodych ludzi talentów artystycznych.