W 228 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3-Maja delegacje władz samorządowych oraz organizacji środowiskowych złożyły wieńce oraz wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Grunwaldzkim w Padwi Narodowej. Ze względu na złe warunki atmosferyczne część oficjalna, czyli przemówienia Wójta Gminy Pana Roberta Pluty oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Janusza Bika odbyły się podczas uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej odprawianej za Ojczyznę, którą celebrował ks. kanonik Janusz Filarowski. Po jej zakończeniu poczty sztandarowe oraz delegacje wraz z mieszkańcami udały się przed pomnik. Po odegraniu hymnu państwowego przez kapelę ludową „Padwianie” wieńce złożyli: delegacja Władz Samorządowych Gminy, przedstawiciele jednostki organizacyjnej Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Przykopie, młodzieżowa delegacja Zarządu Gminnego ZOSP RP, proboszcz i wikary parafii w Padwi Narodowej,  przedstawiciele Koła Związku Emerytów i Rencistów w Padwi Narodowej i klubu Senior +, delegacja Zarządu Gminnego PiS, delegacja Zarządu Gminnego PSL, delegacja Zespołu Szkół w Padwi Narodowej, delegacja Stowarzyszenia Związku Dużych  Rodzin 3+, delegacja Stowarzyszenia Rozwój Gminy Padew Narodowa, delegacja LUKS „Grunwald” i delegacja jednostek organizacyjnych gminy: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie przy akompaniamencie kapeli ludowej wspólnie odśpiewano Rotę.