W dniu 8 grudnia 2017 r.   w  sali sportowej  Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej odbyła się po raz szesnasty gminna  impreza  kulturalno-integracyjna dla osób niepełnosprawnych  z terenu Gminy Padew Narodowa pt.„ IGRASZKI MIKOŁAJKOWE”. Co roku w imprezie bierze udział ok. 60 osób niepełnosprawnych  oraz ich opiekunowie, ponadto władze samorządowe i zaproszeni goście. Impreza ma na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych z terenu gminy i ich rodzin, umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z władzami Gminy, radnymi i zaproszonymi gośćmi.

        W programie artystycznym uczestnicy igraszek zobaczyli występ grupy cyrkowej „Szok” z Ukrainy. Nie zabrakło również wesołej zabawy z klaunem Maurycym oraz z ciotką Klotką, którzy wywołują uśmiech na twarzach wszystkich obecnych na imprezie. Było również spotkanie ze św. Mikołajem. Na przygotowanych stoiskach można było pomalować sobie twarze na wybrany wzór, oraz wykonać różne zwierzęta i kwiaty z dmuchanych balonów. Po programie artystycznym i poczęstunku uczestnicy jak co roku  bawili się przy  dźwiękach kapeli PADWIANIE (pod kierownictwem pana Janusza Kucharczyka), wykonujących między innymi znane i lubiane piosenki biesiadne.  Trudno nie wspomnieć  o  nauczycielach, pracownikach szkoły, uczniach szkoły i  wolontariuszach, którzy poświęcają swój wolny czas, aby pomóc w organizacji imprezy. Głównym organizatorem imprezy w tym roku było Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminą Padew Narodowa, Szkołą Podstawową, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

                 Co roku zaproszeni goście są sponsorami owoców, słodyczy czy drobnych upominków dla uczestników imprezy. W tym roku wśród sponsorów znaleźli się, pan  Dawid Uzar radny do Rady Gminy, pan Janusz Bik Przewodniczący Rady  Gminy,  pan Robert Pluta Wójt Gminy Padew Narodowa, pani Joanna Skopińska Mycek Skarbnik Gminy,  oraz pani Iwona Krępa Radca Prawny Gminy, Atmosfera na  „ Igraszkach Mikołajkowych”  była ciepła  i serdeczna. Uczestnicy podkreślają, że cieszą się nie tylko z obecności innych osób niepełnosprawnych, ale ważna jest dla nich także możliwość wymiany doświadczeń, kontaktów, uściśnięcia ręki, porozmawiania lub choćby tylko zobaczenia nie tylko tak ważnych osobistości jak posłanki na Sejm RP Krystyny Skowrońskiej  czy wójta gminy ale  także swoich radnych z terenu gminy.  Impreza cieszy się  aprobatą i uznaniem  uczestników.