Padewskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zjednoczyły we wspólnym świętowaniu mieszkańców Gminy Padew Narodowa. Nie zabrakło wzruszających momentów i wzniosłych słów. Była to piękna lekcja patriotyzmu.
Oficjalne świętowanie tego niezwykłego wydarzenia rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym w Padwi Narodowej o godz. 11.00. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminnych, organizacji i instytucji działających na terenie gminy, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Padwi. Nabożeństwo celebrował Ks. Proboszcz Janusz Filarowski, a homilię wygłosił Ks. Marian Hyjek. Po zakończonej liturgii głos zabrali Wójt Gminy Robert Pluta oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik, którzy nawiązali do wydarzeń historycznych sprzed 100 lat, odnosząc się także do dnia dzisiejszego. Następnie wszyscy wierni, w asyście pocztów sztandarowych, przeszli przed świątynię. Tutaj miały miejsce kolejne wydarzenia: odśpiewanie pełnej wersji hymnu państwowego, posadzenie dębu z sadzonki Bartka oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Obok tablicy zakopana została kapsuła czasu z ważnymi, współczesnymi dokumentami. Oficjalną część obchodów zakończono przejściem pod Pomnik Grunwaldzki, pod którym odczytany został Apel Poległych i złożone wiązanki kwiatów. Składały je delegacje: delegacja Władz Samorządowych Gminy, przedstawicielki jednostki organizacyjnej Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Przykopie, delegacja Zarządu Gminnego ZOSP RP, proboszcz i wikary parafii w Padwi Narodowej, przedstawicielka Koła Związku Emerytów i Rencistów w Padwi Narodowej, delegacja Zarządu Gminnego PiS, delegacja Zarządu Gminnego PSL, delegacja Zespołu Szkół w Padwi Narodowej, delegacja Stowarzyszenia Związku Dużych Rodzin 3+, delegacja Stowarzyszenia Rozwój Gminy Padew Narodowa, delegacja LUKS „Grunwald” i delegacja jednostek organizacyjnych gminy: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Wzorem fotografii z 1910 r., gdy odsłonięto monument, wykonane zostało zdjęcie zgromadzonych osób. Stanie się ono obecnym portretem społeczności Padwi.