Zabawa z okazji  „Dnia Babci i Dziadka”. W dniu 21 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej odbyło się spotkanie z okazji dnia „Babci i Dziadka” zorganizowane przez Koło Związku Emerytów i Rencistów w Padwi Narodowej oraz Gminny Ośrodek Kultury.  W spotkaniu udział wzięli członkowie z kół emeryckich z terenu gminy z Padwi Narodowej, Zarównia, Przykopa, Rożniat oraz Wojkowa.  Obecni na spotkaniu  Janusz Bik – Przewodniczący Rady Gminy w Padwi Narodowej oraz Robert Pluta – Wójt Gminy Padew Narodowa w swych wystąpieniach życzyli wszystkim obecnym zdrowia oraz wytrwałości w wychowywaniu swoich wnucząt. Po części oficjalnej do tańca przygrywał młodzieżowy zespół wokalny „Buenos” pod kierownictwem Jacka Jamrozego.