Prowadzone zajęcia

HARMONOGRAM ZAJA?A� PROWADZONYCH PRZEZ GMINNY OAsRODEK KULTURY WA�PADWI NARODOWEJ WA�ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dyrektor Gminnego OA�rodka Kultury wA�Padwi Narodowej informuje, A?e wA�roku szkolnym 2017/2018 prowadzone bA�dA� nastA�pujA�ce zajA�cia:

 

ZAJA?CIA ZA�JA?ZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAJMA?ODSZYCH- serdecznie zapraszamy klasyA�a�zOa�? iA�a�zIa�? i a�zIIa�? IloA�A� miejsc ograniczona.

YOU CAN SPEAK ENGLISH!!! A� English is fun!!!- inst. EWELINA KORPULIA?SKA

Nauka poA�A�czona zA�zabawA�, ruchem iA�A�piewem. A�Zapisy- biuro Gminnego OA�rodka Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

ZajA�cia odbywaA� się bA�dA� wA�BAWIARENCEA�A�przy Gminnej Bibliotece Publicznej.

UWAGA! A� ZajA�cia odpA�atne – 10 zA�/miesięcznie.

TANIEC TOWARZYSKI – WALC, TANGO, FOKSTROT, QUICKSTEP, RUMBA, CZA-CZA itp.

ZajA�cia taneczne prowadzone w trzech grupach wiekowych A�raz w tygodniu we wtorki A�- odpA�atne!!

Centrum A�TaA�ca „GALA” – MARIUSZ SOSIA?SKIA�

TANIEC WSPA�A?CZESNYA�-A�A�HIP-HOP a�� BREAK-DANCEA� A�a�� zajA�cia ruchowe.

Spotkania raz w tygodniu dla trzech grup w kaA?dy czwartek A�-A� inst. EWA PLUTA

NAUKA AsPIEWU a�� WARSZTAT WOKALNY A� „NOWE BRZMIENIE”

ZajA�cia zA�emisji gA�osu, interpretacja piosenek. Spotkania raz wA�tygodniuA� wA�kaA?dA�A�A�A�rodA�.

inst.A�BOA�ENA A�MAZUR- KOA?EK

A�PLASTYKA a��A�plenery malarskie

SpotkaniaA� raz wA�tygodniu – poniedziaA�ek A� A� A�inst.A�KRZYSZTOF SKA�RSKI

Uwaga !A�Serdecznie zapraszamy naA� dodatkowe zajA�cia plastyczneA� dla osA?bA�dorosA�ychA�lubiA�cych tA� dziedzinA� sztuki. Zapisy bezpoA�rednio u instruktora w Gok-u

lub szkole.

A�TEATR a�� maA�e formy teatralne

Spotkania raz wA�tygodniu – poniedziaA�ek A� inst.A�KRZYSZTOF SKA�RSKI

SPOTKANIA LITERACKIE

Spotkania raz w tygodniu A� A�Inst. SZYMON BUREK

KOA?O FOTOGRAFICZNE

Spotkania raz wA�tygodniu wA�kaA?dyA�piA�tek a�� inst. BARBARA BURGHARDT

CHA�R IMPRESJA -ZachwiejA?w

Spotkania raz w tygodniu – instr. – AGATA A�NINIO-CHWAA?EK

CHA�R A�PASJONATA – GOK Padew Narodowa

Spotkania dwa razy w tygodniu – poniedziaA�ek.

– Instr.A� MACIEJ FIJAA?KOWSKI

KABARET „ZAKRA?CENI”

Spotkania raza w tygodniu w kaA?dy piA�tek A� A� A� A�Instr. DOROTA ROGALA

KAPELA LUDOWA – A�PADWIANIE

Instruktor –A� JANUSZ A�KUCHARCZYK.A�Spotkania raz w tygodniu w kaA?dA� A�rodA�.

GRUPA KABARETOWO-WOKALNA

Spotkania raz w tygodniu w kaA?dy czwartek.

Instruktor – EDYTA PAZDAN-SKA�RSKA

Poleć ten artykuł znajomym!