ogA�oszenie o szkoleniu z jA�zyka angielskiego

Centrum Szkoleniowo Doradcze zaprasza serdecznie osoby z terenu wojewA?dztwa podkarpackiego na bezpA�atne szkolenia z jA�zyka angielskiego do projektu:
a�zPRACA BEZ BARIER a�� AKADEMIA UMIEJA?TNOAsCI JA?ZYKOWYCHa�?.
JeA?eli jesteA�:
a�? osobA� zamieszkaA�A�, pracujA�cA� lub uczA�cA� się na terenie wojewA?dztwa podkarpackiego,
a�? osobA� powyA?ej 25 roku A?ycia,
oraz naleA?ysz do przynajmniej jednej z poniA?szych grup:
a�? osoba niepracujA�ca,
a�? osoba z wyksztaA�ceniem maksymalnie A�rednim – ponadgimnazjalnym,
a�? osoba powyA?ej 50-tego roku A?ycia,
a�? osoba z niepeA�nosprawnoA�ciami:
i jesteA� zainteresowany naukA� jA�zyka angielskiego od podstaw (poziom A1+A2) lub kontynuacjA� nauki (poziom B1+B2) zgA�oA� się juA? dziA�. ZajA�cia bA�dA� prowadzone przez doA�wiadczonych lektorA?w, w grupach max. 10-12-osobowych i dogodnych terminach (w zaleA?noA�ci od preferencji uczestnikA?w w trybie dziennym, wieczorowym lub weekendowym). Oferujemy BEZPA?ATNA� moA?liwoA�A� zwiA�kszenia swoich kwalifikacji, zdobycia nowych umiejA�tnoA�ci, potwierdzonych certyfikatem jA�zykowym TELC.

Poleć ten artykuł znajomym!