Kapela „Padwianie” – koncerty

Kapela a�zPADWIANIEa�?A� na XV Regionalnym PrzeglA�dzie Folklorystycznym

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�wA�A�A� Wadowicach DolnychA� 2016r.

DniaA� 29 maja 2016r. Wadowicach Dolnych A�odbył się XV Regionalny PrzeglA�d Folklorystyczny A�powiatu mieleckiego. W przeglA�dzie folklorystycznym uczestniczyA�y nastA�pujA�ce zespoA�y:A� Kapela Ludowa a�z Padwianiea�?, -Kapela Ludowa a�z RadomyA�laniea�?, Grupa A�piewacza z Tuszymy, -Kapela Ludowa a�z Borowiacya�?, Ognisko taneczne z Borowej, Kapela a�z MA�odzi Wadowiacya�?, ZespA?l A�piewaczy a�z Kalinaa�?, Kapela Ludowa a�z Czerminianiea�?, Kapela a�z MA�odzi JaA�laniacya�? orazA� Kapela Ludowa a�z Wadowiacya�?.

Wszyscy uczestnicy Regionalnego PrzeglA�du Folklorystycznego powiatu mieleckiego A�A�zA�rA�k organizatorA?w otrzymali A�wyrA?A?nienia i nagrody rzeczowe, oraz zaproszenie na nastA�pnA� edycjA�A� w 2017r.A� WystA�pom kapel i zespoA�om folklorystycznym towarzyszyA�y liczne owacje.

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Kapela a�zPADWIANIEa�?A� na IX Podkarpackim Jarmarku Ludowym

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�a�z RoztaA�czonyA� ChorzelA?wA� 2016a�?A�

DniaA� 19 czerwca 2016 r. w Chorzelowie odbył się IXA� Podkarpacki Jarmark Ludowy a�zRoztaA�czony ChorzelA?wa�?, w którym uczestniczyA�y ZespoA�y PieA�ni i TaA�ca oraz KapeleA�A� Ludowe zA�Regionu Rzeszowskiego. Odbyło się ponad trzydzieA�ci prezentacji w rA?A?nych kategoriach. Kapela Ludowa a�zPadwianiea�?A� w kategorii a�z Kapele Ludowea�? zdobyła III A�nagrodA� przyznanA� przez KomisjA�A� ArtystycznA�A�A� z Rzeszowa.

Kapela a�zPADWIANIEa�?A� na PrzeglA�dzie Folklorystycznym

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�z Dni Kultury Lasowiackieja�?A� w Cyganach

DniaA� 16 lipca 2016r. w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach odbył sięA� PrzeglA�d FolklorystycznyA� a�z Dni Kultury Lasowiackieja�?. W przeglA�dzie folklorystycznym uczestniczyA�y:A� grupy A�piewacze, zespoA�y pieA�ni i taA�ca oraz kapele ludowe.

Kapela a�zPadwianiea�? po raz pierwszy uczestniczyA�a w PrzeglA�dzie a�zKultury Lasowiackieja�? prezentujA�c repertuar muzycznyA� ziemi rzeszowskiej.

SkA�ad Kapeli a�zPADWIANIEa�?: Janusz Kucharczyk a��A� akordeon, A�piew, StanisA�aw KoA�ek a�� klarnet, A�JA?zef Jaworek a��klarnet, Jan Baradziej a�� skrzypce, Jerzy Szulc a�� kontrabas, A�piew, Robert Bielawa a�� skrzypce A�oraz Jan Dryka a�� bA�ben marszowy, A�piew.

A�A�

A�

Poleć ten artykuł znajomym!