Archiwum: Listopad 2017

Nauka gry na gitarze i klawiszach.

Utworzono , przez

Serdecznie zapraszamy wszystkich chA�tnych,A� ktA?rzy chcA� siA� uczyA�A� A�gry na keyboardzie czy gitarze akustycznej na zajA�cia w naszym oA�rodku kultury.A� A�Nauka prowadzona bA�dzie przez pana Marka FijaA�kowskiego w godzinach wieczornych i bA�dzie odpA�atna. Koszt nauki indywidualnej za godzinA� lekcyjnA� wynosiA� bA�dzie – 25,00 zA�, natomiast w maA�ych grupach do czerechA� osA?b – 15 zA� za… Czytaj dalej

Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy PoA?arom”

Utworzono , przez

ZachA�camy dzieci mA�odzieA? i osoby dorosA�e do wziA�cia udziaA�u w eliminacjach gminnych OgA?lnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. Zapobiegajmy PoA?aroma�?. Przedmiotem konkursu sA� prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeA?by i metaloplastyki. Organizatorem konkursu jest ZarzA�d GA�A?wny ZwiA�zku OSP RP w Warszawie przy wspA?A�pracy innych instytucji i organizacji. Prace na eliminacje gminne powyA?szego konkursu prosimy skA�adaA�… Czytaj dalej

Pasowanie SmerfikA?w

Utworzono , przez

,,Jestem sobie przedszkolaczek…” 8 listopada 2017 roku w Gminnym OA�rodku Kultury odbyA�o siA� „Pasowanie na przedszkolaka”. ByA�a to pierwsza waA?na uroczystoA�A� przedszkolna w grupie „SmerfikA?w”. WziA�li w niej udziaA� rA?wnieA? rodzice, zaproszeni goA�cie oraz dyrektor pan Krzysztof SkA?rski, ktA?ry dokonaA� symbolicznego pasowania. UroczystoA�A� rozpoczA�A�a siA� od czA�A�ci artystycznej, w ktA?rej maluszki zaprezentowaA�y poznane piosenki i… Czytaj dalej

KONCERT NIEPODLEGA?OAsCIOWY

Utworzono , przez

W ramach obchodA?w Narodowego AswiA�ta NiepodlegA�oA�ci uroczystoA�ci w gminie Padew Narodowa rozpoczA�A�y siA� MszA� Asw. DziA�kczynnA� za OjczyznA�, ktA?rA� celebrowaA� proboszcz naszej paraf ks. Janusz Filarowski. Ze wzglA�du na zA�e warunki atmosferyczne apel polegA�ych oraz przemA?wienia WA?jta Gminy oraz PrzewodniczA�cego Rady Gminy odbyA�y siA� w koA�ciele. Po zakoA�czeniu Mszy Asw. uformowaA� siA� kondukt z pocztA?w… Czytaj dalej

AswiA�to NiepodlegA�oA�ci w gminie Padew

Utworzono , przez

Serdecznie zapraszamy na uroczystoA�ci zwiA�zanie z obchodami 99 Rocznicy Odzyskania przez PolskA� NiepodlegA�oA�ci; PiA�tekA� A� -ZADUSZNIKI -A�10 listopada 2017 roku-A� godz. 17;00 a�� Msza AswiA�ta w Domu Wielofunkcyjnym – godz. 18;00 a�� program sA�owno-muzyczny – godz. 18;30 a�� spotkanie integracyjne Sobota -A�A�PADEW NARODOWAA�- 11 listopada 2016 roku. A�a�� godz. 11;00- Uroczysta Msza Asw. w intencji… Czytaj dalej